• PRAYER & PRAISE

Ik wil gebed voor ___.

JOUW BEZORGDHEDEN EN ZORGEN DOEN ERTOE
VOOR GOD EN VOOR ONS

YOUR CONCERNS AND WORRIES MATTER
TO GOD AND TO US

Ik ben dankbaar voor ___.

HET DELEN VAN GOED NIEUWS EN ANTWOORDEN OP HET GEBED IS BEMOEDIGEND VOOR JOU EN ANDEREN

SHARING GOOD NEWS AND ANSWERS TO PRAYER IS ENCOURAGING TO YOU AND OTHERS