ANBI

City Life Church Groningen staat geregistreerd als ANBI. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Algemeen

Contactgegevens:
Regentessestraat 38
9717 MB Groningen
E-mail: info@clcgroningen.nl

IBAN: NL78 INGB 0007 4585 95
Kvk inschrijving: 50309269
Fiscaalnummer (RSIN): 818491280
Btw nummer: niet van toepassing

Kerkgenootschap City Life Church Groningen is onderdeel van City Life Church Nederland en is opgericht in 2018. De kerk is een ANBI geregistreerde organisatie.
De voordelen van de ANBI status zijn dat giften (zoals tienden en offers) voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Wie zijn wij?
City Life Church Groningen is als zelfstandige kerk onderdeel van CLC Nederland. 
Dit houdt in dat wij financieel- en bestuurlijk autonoom zijn.  We worden wel geacht de visie van CLC Nederland te onderschrijven.
CLC Groningen is aangesloten bij CLC Den Haag, een kerk met rond de 1.500 leden.
CLC Nederland bestaat momenteel uit tien kerken door heel Nederland.
 Naast het eigen CLC netwerk is CLC Nederland weer aangesloten bij het wereldwijde netwerk van Hillsong Church, een sterk groeiend kerkgenootschap wereldwijd met meer dan 100.000 leden.

City Life Church Groningen is een groeiende kerk. Het is een kerk voor alle generaties.

Leiding & bestuur

Het bestuur van City Life Church Groningen bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris / Penningmeester

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot CLC Den Haag.
Qua financiën en verantwoordelijkheid is CLC Groningen autonoom.

Beloningsbeleid

Het bestuur en het adviesbestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Momenteel ontvangen voorgangers en kerkelijk werkers geen salaris.
Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.
Er zijn veel vrijwilligers werkzaam en hun aantal is groeiende.

Doel

Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en connectgroepen. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.

Specifieke doelstellingen voor 2018

Voor 2018 heeft CLC Groningen 2 specifieke doelstellingen opgesteld die ze wil realiseren:

 1. Betrekken en inrichten van een nieuwe locatie voor Vision Nights.
 2. Investeren in mensen door middel van een divers aanbod van trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en relaties. Waarbij de principes uit de Bijbel steeds het fundament vormen van deze trainingen en workshops.

Kerkactiviteiten

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
 • Connectgroepen. Kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
 • Trainingsavonden. Onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
 • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden. Tieners hebben hun eigen activiteiten.
 • Kinderwerk.

Omzien naar anderen

We doneren als kerk zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd.

Internationale partners, waar we mee samenwerken en die we regelmatig ondersteunen, zijn:

 • Watoto Childcare Ministries: hulp aan weduwen en wezen in Oeganda.
 • Stichting Horeb: kinderopvang in Brazilië vanwege armoede.
 • A21 Campaign: organisatie die strijdt tegen mensenhandel.

Beleidsplan

Er blijft een grote aandacht gericht op het persoonlijke en vriendschappelijke karakter van onze kerk. Connectgroepen, sociale evenementen en pastoraat zijn daarom heel belangrijk. Mensen gekend en gewaardeerd laten voelen en een thuis-ervaring geven is een kernactiviteit van de kerk.

We willen een kerk van generaties zijn. Mannen, vrouwen, kinderen, jeugd en ouderen – iedereen hoort erbij. Daarom zullen er leuke activiteiten zijn per leeftijdsgroep.

Omzien naar elkaar en naar de wereld rondom blijft altijd een speerpunt. De organisaties waar we mee samenwerken kunnen weer rekenen op onze steun. Nieuwe initiatieven om de stad, waar we in leven, te kunnen zegenen en mensen te helpen worden altijd gestimuleerd.

Verschillende cursussen trainingen zullen worden georganiseerd.

Financiële verantwoording

Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van deelnemers en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes.
City Life Church Groningen is een ANBI erkend kerkgenootschap. Giften aan CLC Groningen zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De kerk beschikt over:

 • Een penningmeester
 • Een kascommissie